Annonsera

Annonsera på KärlekOnline.se

Annonsmaterialet e-postas till Annonsera@karlekonline.se, senast tre arbetsdagar före införandedatum. Specialannonser levereras enligt överenskommelse. Byte av annons meddelas till ovanstående via mejl minst två arbetsdagar i förväg.

Vänligen inkludera följande obligatoriska uppgifter vid materialinlämning:

  • Kund/Annonsör
  • Bokad placering
  • Annonsperiod
  • URL dit annonsen skall länkas
  • Ordernummer
  • Kontaktperson

 

Annonsören är medveten om att ansvarig utgivare för KärlekOnline.se är ansvarig för innehållet på KärlekOnline.se. KärlekOnline.se förbehåller sig därför rätten att neka införandet av annonser som:

  • Kan uppfattas som stötande
  • Innehåller vilseledande budskap
  • Strider mot lag eller förordningar

Om KärlekOnline.se finner att annonsen riskerar att stå i strid med vad som anges ovan eller inte uppfyller KärlekOnline.se annonsspecifikation (levereras vid bokning) äger KärlekOnline.se rätt att ej införa, eller omedelbart avlägsna, sådan annons. Sådant avlägsnande kan ske utan annonsörens föregående samtycke men KärlekOnline.se ska skyndsamt informera annonsören om åtgärden.